- Artelier Sophia in Amsterdam - https://www.arteliersophia.nl/ -

Keramiek beelden “Vrouw in Raku”

Keramiek beelden “Vrouw in Raku”.  Deze beelden in verschillende stadia van abstrahering tonen de overgang vaneen figuratief portret van een vrouw naar een geabstraheerde vrouw in drie fasen. Naarmate de vrouw abstracter wordt, worden bepaalde details weggelaten en veranderen de verhoudingen. Als men van links naar rechts kijkt ziet men een zittende vrouw figuratief, daarna een zittende vrouw kubistisch en dan een zittende vrouw geabstraheerd. Dit ter illustratie om te laten zien hoe het een en ander tot stand komt.

Omschrijving  : Vrouw

Materiaal        : Keramiek – raku

Afmeting        : 15 – 18 cm. hoog

Sophia Harms- van Estrik